yaşam koçluğu yaşam koçluğu yaşam koçluğu yaşam koçluğu
 
 Diyabetle yaşam koçluğu nasıl uygulanır?

Diyabetli kişinin diyabetle yaşam koçuyla beraber yapacağı çalışma iki kişi arasında geçer. Diyabetli kişi kendi hedef/hedeflerini belirler ve seanslar süresince hedeflerine küçük adımlarla yaklaşabilmesi için, stratejiler ve hedefe götürecek eylemlerle çalışmalar yapılır.

Koçluk seansları; diyabetli kişiye, koçluk yapan kişi tarafından sorulan sorularla ilerler. Sorulan sorular diyabetli kişinin kendine sormayı rahatlıkla düşünemediği sorulardır. Seansta diyabetlinin;hastalık, ilişki, iş, kariyer, sosyal yaşam, finans ve hobileri gibi alanları “yaşam çarkı” adı verilen çizelge yardımıyla puanlanır. Tüm bu çalışmalarda, diyabetli kişi seansın ilerlemesini, hedef ya da hedeflerin belirlenmesini, amaca ulaşmak için yapılacak “küçük adımlarla ilerleme” çalışmasını kendi belirler ve uygular. Çalışmalar rahat, eğlenceli, düşündürücü ve hayata yardımcı olarak ilerler. En önemlisi de diyabetli kişinin bu çalışmaları kendi özgür iradesiyle başarıya götürmesidir.

Gizlilik bu çalışmalarda ana temadır. Koç olarak konuşulanlar gizli olarak saklanır ve istenildiği takdirde dökümler diyabetli kişiye teslim edilir. Diyabetli kişinin seanslar hakkında konuşması ve bilgi vermesi, kendi seçimidir, diyabetle yaşam koçu için hiçbir mahsuru yoktur.

Süre yaklaşık 50 dakikadır. Toplam seans süresi kişiye göre değişir, görüşmelerin haftalık yapılması, çalışmanın olumlu sonuç vermesi açısından önerilir Görüşmelerin haftalık yapılması, çalışmanın olumlu sonuç vermesi açısından önerilir.

Diyabetli kişi arzu ettiği takdirde, diyabet üzerine ayrı bir seansta mentorlük(bir konu hakkında bilgisi olan) yapılabilir. Mentorlük çalışması sırasında “diyabetle yolculukta” sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmek için; kan ölçümünden,ilaç kullanımına, sosyal yaşamdan, günlük yaşantıya v.s.kadar bilgi paylaşımı yapılır. Diyabetle yaşam koçluğu programı mentorlük çalışmasıyla ayrı yürütülür.